2024 Texter
24 februari
15 Adar l, 5784
Tetzaveh ’Du skall befalla’
2 Mosebok 27:20-30:10
Hesekiel 43:10-27
Psaltaren 65

YESHUA VITTNESBÖRD
Att bära varandra nära hjärtat
Filipperbrevet 1:3-11
Yeshua vår store överstepräst
Hebreerbrevet 5:1-10, 7:26-27
1 Petrus 1:18-25
Avskild och ett avskilt
prästerskap
1 Petrus 1:15-16, 2:9-10
Uppenbarelseboken 5:9-10
Att vara ett levande offer
Romarbrevet 12:1-21
Hebreerbrevet 13:10-16
Om HERRENS sigill
Efesierbrevet 1:3-14
2 Timoteusbrevet 2:19
Uppenbarelseboken 7:2-8
De avskildas böner som rökelse
Uppenbarelseboken 5:8, 8:3-4