Judar över hela världen läser eller sjunger ett stycke ur Torahn i synagogan varje Shabbat på morgonen. Torahn, de fem Moseböckerna, är uppdelade i avsnitt som på hebreiska heter Parashat HaShavua, 'Veckans avsnitt'.

Efter Torah-avsnittet läser man en text från någon av de övriga böckerna i Gamla Testamentet, det kallas för Haftarah och betyder att summera. Varje text är vald i relation till det aktuella Torah-avsnittet eller till den aktuella årstiden.

I de Messianska synagogorna där man följer den judiska gudstjänsttraditionen används också Parasha-läsningen. En del lägger till en text ifrån Nya Testamentet i Parashan.

Torahn består de fem Moseböckerna.

Profetböckerna kallas för Neviim.

De övriga böckerna i GT kallas för Ketuvim, Skrifterna.

Hela Gamla Testamentet kallas för Tanach, som också är den judiska bibeln.