DEN JUDISKA TIDERÄKNINGEN

Den judiska kalendern räknar år 3761 före vår tid som utgångspunkt och tiden för Guds skapelse av universum. Under 2009 börjar det judiska året 5770.

Den judiska tidräkningen bygger på solåret och måncykeln. Året är indelat i tolv månader som är antingen 29 eller 30 dagar långa. Månaderna börjar vid nymåne. Årets längd regleras genom att en skottmånad inskjuts sju gånger under en 19-årsperiod. Vanliga år innehåller 353, 354 eller 355 dagar, skottår 383, 384 eller 385 dagar.

Månadernas namn är Nisan, Ijar, Sivan, Tamuz, Av, Elul, Tischri, Cheschvan, Kislev, Tevet, Schvat och Adar. Skottmånaden kallas Adar II.

Dygnet räknas från solnedgången - jfr skapelseberättelsen: "det blev afton och det blev morgon den första (andra etc) dagen". Följaktligen börjar och slutar alla dagar, sabbater och alla helger vid solnedgången.

1 Tishrei 5780 börjar på kvällen den 29 september 2019 och är nyår
1 Cheschvan 5780 börjar på kvällen den 29 okober 2019
1 Kislev 5780 börjar på kvällen den 28 november 2019
1 Tevet 5780 börjar på kvällen den 28 december 2019
1 Sh'vat 5780 börjar på kvällen den 26 januari 2020
1 Adar 5780 börjar på kvällen den 25 februari 2020
1 Nisan 5780 börjar på kvällen den 25 mars 2020
1 Iyyar 5780 börjar på kvällen den 24 april 2020
1 Sivan 5780 börjar på kvällen den 23 maj 2020
1 Tamuz 5780 börjar på kvällen den 22 juni 2020
1 Av 5780 börjar på kvällen den 21 juli 2020
1 Elul 5780 börjar på kvällen den 20 augusti 2020
1 Tishrei 5781 börjar på kvällen den 18 september 2020 och är nyår