Sukkot eller Lövhyddohögtiden

Lövhyddohögtiden skall du fira i sju dagar sedan du har inbärgat avkastningen från din tröskplats och från din vinpress.
Du skall glädja dig vid denna högtid med din son och din dotter, din tjänare och tjänarinna, med leviten, främlingen, den faderlöse och änkan som bor inom dina portar.
I sju dagar skall du fira HERRENS, din Guds, högtid på den plats som HERREN utväljer, ty HERREN, din Gud, skall välsigna dig i all den avkastning du får och i allt vad dina händer har uträttat, och du skall vara fylld av glädje.
5 Mos 16:13-15


Sorgedagarna har slutat och det är bara 4 dagar mellan Yom Kippur och början av Lövhyddohögtiden, en glädjens högtid. Efter att alla har gjort bättring och börjat om på nytt kan vi glädjas fullt ut i Lövhyddohögtiden.

Ljus strålar fram för den rättfärdige och glädje för de rättsinniga.
Ps 97:11

På första dagen skall ni ta frukt av era vackraste träd, kvistar av palmer och grenar av lummiga träd och av pilträd, och ni skall glädja er i sju dagar inför HERRENS, er Guds, ansikte.
3 Mos 23:40


Lövhyddohögtiden är också en skörde- och tacksägelsefest eftersom den infaller när jordbrukarna samlar in sin skörd. Högtiden firas under åtta dagar. Den firas också till minne av den tid då israeliterna bodde i lövhyddor i öknen innan man kom till Kanans land. Lövhyddohögtiden avslutas sedan med Simchat Torah som firas på den 8 dagen.

Symboler som förknippas med Sukkot är Lulav - palmkvist, Etrog - citrusfrukt, Aravot - två pilkvistar och Hadasim - tre myrtenkvistar. Myrten och pilkvistarna binder man samman med palmkvisten och kallas tillsammans för Lulav för att palmkvisten är den största. Etrogen har man separat. Dessa symboler viftar man med vid bönen varje dag under högtiden.

Direkt efter Yom Kippurs avslutning på kvällen, hörs ljudet av hammarslag runt om i Jerusalem. Då börjar man bygga sina "Sukkor" eller Lövhyddor för att sedan fira Lövhyddohögtiden. Det gör man för att följa befallningen om Herrens Högtider.

Sukkan byggs som en liten hydda och man använder trä- eller stålställningar och man sätter väggar av presenning, tältduk, träskivor, plåtskivor eller något annat man kan komma på. Det viktigaste är att taket på Sukkan inte får vara under något annat tak eller träd. Man ska kunna se himlen. Taket på Sukkan är gjort av palmkvistar eller stråmattor så att man kan se stjärnorna genom taket. Man pyntar gärna med girlanger, lampor och andra saker som ibland kan påminna om julpynt. Inne i Sukkan sätter man bord och stolar, för många äter något eller några av sina måltider där. Många sover även i Sukkan under dessa nätter. Detta för att påminnas om ökenvandringen.