Simchat Torah

Shemini Atzeret och Simchat Torah firas på sista dagen på Lövhyddohögtiden.

I sju dagar skall ni offra eldsoffer åt HERREN. På åttonde dagen skall ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt HERREN. Det är en högtidsförsamling. Inget arbete skall ni då utföra.
3 Mos 23:36

På åttonde dagen skall ni hålla en högtidssammankomst. Då skall inget arbete utföras.
4 Mos 29:35


Den här dagen börjar man att be om regn för Israel och det markerar att man går mot vinter här. Under sommarhalvåret faller det inget regn.

Detta är också den dag då årets läsning av Torahn avslutas och och en ny påbörjas. Man läser det sista kapitlet i Femte Mosebok och sedan rullas Torahn tillbaka till början och så läser man det första kapitlet av Första Mosebok.

Simchat Torah firas i Synagogorna med att man tar ut alla Torahrullarna ur Arken, skåpet man förvarar dessa i, bär Torah rullarna runt Synagogorna, man dansar och glädjen är stor.