Shofar eller vädurshorn
Shofarhornet har en given plats i den judiska traditionen och det är dessutom ett av världens äldsta instrument.

Shofarhornet har alltid behållit sin enkla form och har inga hål eller ventiler, men den kan ändå frambringa en rad olika ljud. Shofaren tillverkas oftast av hornet från en get eller vädur, det mest vanliga är vädurshornet och det kommer från att Abraham tog en vädur och offrade den i Isaks ställe. Vädurshornet är böjt i en vinkel och kan symbolisera människans lydnad inför Gud.

Den första gången shofaren omnämns i Bibeln är när Torahn ges vid Sinai berg.

När jubelhornet ljuder med utdragen ton får de stiga upp på berget.
2 Mos 19:13 b


Under Bibelns tid användes shofaren på en mängd olika sätt, men det första och viktigaste var att kalla samman till Sabbat och högtider. Kalendern på den tiden kunde inte alltid fastställa när en högtid skulle börja och den skulle alltid koordineras av Kungen.

Shofaren användes av Gideon för att förvirra fienden som då var Midjaniterna.

Men HERRENS Ande kom över Gideon. Han stötte i hornet, och abiesriterna samlades och följde honom.
Dom 6:34


Du kan även läsa om det i Dom 7:17-22

Den användes också av Josua för att rasera Jerikos murar. Läs om detta i Josua 6.

Idag används shofaren främst under månaden Elul och Rosh HaShana, det judiska nyåret och vid Yom Kippur, försoningsdagen.

Shofaren har också en uppgift vid den här tidsålderns avslutning och inträdet i Messiasriket.

"Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra".
Matt 24:31

"i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas".
1 Kor 15:52

"Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren".
1 Tess 4:16


I den hebreiska bibeln står det shofar i de skriftställen vi hänvisat till. I den Svenska Folkbibeln står det antingen trumpet, horn eller basun. Bibel 2000 använder vädurshorn, horn eller basun.