DITT FOLK ÄR MITT FOLK

Under Shavuot, den judiska Pingsten, så läser man hela Ruts bok. Om du inte läst Ruts bok eller inte kommer ihåg dess innehåll, så rekommenderar vi att du börjar med att läsa den innan du fortsätter.

Ruts bok berättar om hur Rut, en moabitiska och hedning, som blir en del i Guds egendomsfolk. Rut var en ung änka som hade förlorat sin man redan i början av äktenskapet. Hon hade därför inga barn och det enda hon hade var sin svägerska Orpa och sin svärmor Noomi. Hon hade naturligtvis sin gamla familj kvar, men den hade hon lämnat för sitt nya liv. När Noomi tyckte att Rut och Orpa skulle vända tillbaka hem efter att deras makar dött gjorde de helt olika val. Orpa valde att gå tillbaka hem och försöka starta ett nytt liv där, medan Rut valde att vara trogen sin svärmor och sa:

"Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig. Ty dit du går vill också jag gå, och där du stannar vill också jag stanna. Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud. Där du dör vill också jag dö, och där vill jag bli begravd. HERREN må straffa mig både nu och senare om något annat än döden skulle skilja mig från dig."
Rut 1:16-17


Här kan vi se att Rut inte bara gifte sig med Noomis son, utan hon var villig att ge hela sitt liv för sin svär-mor. Här ger Rut även uttryck för något mycket djupare, det är hennes förhållande till Noomis Gud. Hon har lärt känna Israels Gud genom Noomi och hennes familj. När hon gifte sig blev hon på så sätt inympad i Israel och fast hon förlorat sin man ville hon inte gå miste om den välsignelse som hon upplevde i att tjäna den ende sanne Guden genom att vara en välsignelse för den hårt drabbade Noomi.

När Rut och Noomi kommit hem till Betlehem gör Rut allt som står i hennes makt att hjälpa sin svärmor. Vi kan se hur hon arbetar med att plocka spillsäd hela dagen för att få ihop till mat för sig och Noomi. Hon håller sig ödmjukt i bakgrunden, hon tränger sig inte på, men hon är väldigt målmedveten och energisk och gör allt för att hjälpa Noomi.

Det är här Boas kommer in i bilden, han har iakttagit Rut men också tagit reda på vem hon är. Det första han säger till Rut är att hon inte skall gå till någon annans åker för att plocka säd utan att hon skall hålla sig till hans tjänstekvinnor. Detta säger han för att beskydda henne från fara.

Vad Boas sedan säger vill vi citera direkt från Bibeln: "Man har berättat för mig allt vad du har gjort för din svär-mor efter din mans död, hur du har lämnat din far och din mor och ditt fädernesland och följt med till ett folk som du inte kände förut. HERREN skall löna dig för vad du har gjort. Ja, full lön skall tillfalla dig från HERREN, Israels Gud, som du har kommit till för att finna tillflykt under hans vingar."
Rut 2:11-12


När det var dags att äta delade Boas med sig av sitt bröd och lät henne även plocka ax mellan kärvarna inte bara i kanten på åkern, ja han till och med bad sina tjänare att plocka ur ax ur sina kärvar och ge till Rut. När Boas delar sitt bröd och ger en bit till Rut visar detta enligt sed att han också bjuder in henne som en medlem i familjen. Hade berättelsen slutat här hade skulle vi ju kunna säga att det gick bra för Rut efter-som hon gett upp sitt eget för att tjäna sin svärmor, hennes folk och hennes Gud.

Men fortsättningen av berättelsen visar på något mycket större. Vi ser hur Noomi efter en tid är så tacksam för Rut att hon hjälper henne att hitta en ny man och på så vis få trygghet i sitt nya land. Det är här Noomi ber Rut gå och lägga sig vid fötterna på Boas när han sover. I ödmjukhet lägger sig Rut vid Boas fötter, som en tjänarinna. När Boas vaknar på natten och frågar vem hon är, säger hon:

"Jag är Rut din tjänarinna. Bred ut din mantelflik över din tjänarinna, för du är min återlösare." Då svarar han: "Välsignad är du av HERREN, min dotter! Du har nu visat ännu större trohet än förut genom att inte springa efter unga män, vare sig fattiga eller rika".
Rut 3:9-11


Vi ser sedan hur Boas som är återlösaren både köper och gifter sig med Rut och hur Gud välsignar deras äktenskap med en son, som i sin tur blir far till Isai som är far till Kung David. Rut visar genom sin trofasthet och ödmjukhet hur Israels Gud låter henne bli stam-moder till kung David.

Om vi som också har mött Israels Gud genom Yeshua Messias visar vår trofasthet och ödmjukhet till Israel och det judiska folket på samma sätt som Rut gjorde, kommer vi att få vara med om något fantastiskt. Ja om vi är ödmjuka och trofasta så kommer vi att få vara med vid den stora bröllopsfesten, där världens Konung Yeshua Messias är brudgummen som gifter sig med sin brud.


Publicerat Juli 2008