Rosh haShana eller Trumpethögtiden

HERREN talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: I sjunde månaden, på första dagen i månaden, skall ni hålla sabbatsvila, en minneshögtid med basunklang, en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra, och ni skall offra eldsoffer åt HERREN.
3 Mos 23:23-25


Rosh haShana är den första dagen på det judiska nyåret och firas under de två första dagarna i månaden Tischri i den judiska kalendern. Nyåret handlar om skapelsen men också om domen.

Första eftermiddagen på högtiden, om det inte är en sabbat, går man till en sjö eller vattendrag för att symboliskt kasta sina synder i vattnet genom att kasta brödsmulor i vattnet. Denna cermoni kallas för 'tashlich' och betyder att kasta.

Shofarhornet (vädurshorn) blåses i synagogorna och ljudet av den uppmanar de närvarande att be om förlåtelse. På denna dag ska man se tillbaka på sina liv och tänka efter om man följt Guds lagar. Genom bön och önskan att bättra sig kan man få Guds förlåtelse. Flertalet tillbringar hela denna helg i synagogan.

Helgen inleder de Tio Botdagarna som avslutas med Yom Kippur, försoningsdagen. Botdagarna är några av de viktigaste dagarna under det judiska året.

Hela månaden Tischri är en månad av omvändelse och börjar med Rosh haShana och följs av Yom Kippur, Sukkot och Simchat Torah. Enligt den judiska traditionen är Rosh haShana årsdagen av världens skapelse.

Till Rosh haShana hör seden att äta äpplen doppade i honung. Fisk är också en traditionell mat till denna högtid. Det är bara fiskhuvudet som äts för man vill vara "huvud och inte svans". Challabröden bakas runda istället för avlånga och äts med honung istället för som traditionellt med salt, detta för att symbolisera önskan om ett sött nytt år.