Mezuza - som betyder dörrpost, är en liten kapsel som sitter på dörrposten i varje judiskt hem. Även judiska hotell, affärer och andra inrättningar har en mezuza på dörrposten.

På varje mezuza finns den hebreiska bokstaven Shin, och på en del även bokstäverna Dalet och Yod. Det står för namnet Shaddai, vilket betyder "den Allsmäktige"

När en from jude går in genom en dörr med mezuza på dörrposten, sätter de handens fingrar mot mezuzan och vidrör sedan sina egna läppar. Denna handling att vidröra mezuzan och sedan sina läppar är för att komma ihåg att hålla Guds ord på sina läppar.

Innuti mezuzan ligger liten pergamentrulle eller rulle av papper som innehåller orden från 5 Mos 6:4-9 och 5 Mos 11:13-21. Du hittar texten längre ner på sidan.

Kapseln ska placeras vid en övre delan av höger dörrpost och gärna luta inåt.

Varför har man då denna kapsel på dörrposterna? Det är ett bud som finns i Moseböckerna.


"Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar".
5 Mos 6:9

"Du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar"
5 Mos 11:20


Här är texten som finns inrullad i mezuzan.

"Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en. Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft. Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall binda dem som ett tecken på din hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. Och du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar".
5 Mos 6:4-9

"Om ni nu lyssnar till de bud som jag i dag ger er så att ni älskar HERREN, er Gud, och tjänar honom av hela ert hjärta och av hela er själ, då skall jag ge regn åt ert land i rätt tid, höstregn och vårregn, och du skall få bärga in din säd, ditt vin och din olja. Jag skall ge din boskap gräs på din mark, och du skall äta och bli mätt. Men se till, så att inte era hjärtan blir förförda och ni viker av och tjänar andra gudar och tillber dem, ty då skall HERRENS vrede upptändas mot er, och han skall tillsluta himlen så att regn inte faller och marken inte ger sin gröda och ni snabbt blir utrotade ur det goda land som HERREN ger er.
Ni skall lägga dessa mina ord på ert hjärta och ert sinne, och binda dem som ett tecken på er hand, och de skall vara som ett band till påminnelse på er panna. Ni skall lära era barn dem genom att du talar om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar, för att ni och era barn länge må få leva i det land som HERREN med ed har lovat era fäder att ge dem, så länge som himlen välver sig över jorden."
5 Mos 11:13-21