Kippa

Den mest kända och vanliga judiska symbolen är kippan. Att bära kippan eller som den heter på jiddish, jarmulke, är inte något bibliskt påbud. Många bär kippan för att visa vördnad inför Gud och har alltid kippa när man går någonstans. Det är otänkbart att inte ha något på huvudet på en helig plats.

Det är en gammal sed för en jude att täcka huvudet under bön. Antagligen kommer det från det faktum att i österländsk kultur ska man i respekt täcka huvudet, till skillnad från västerländsk där man i respekt tar av sig huvudbonaden. Så att täcka huvudet under bön är att visa respekt för Gud.

I antikens Rom skulle tjänaren täcka huvudet medan de som var fria män inte behövde det. De judar som täckte huvudet ville visa att de var tjänare till Gud. På medeltiden täckte judarna sina huvuden som en påminnelse att Gud är alltid över dem. Vilket skäl som än används är det mera av tradition än av påbud att ha kippa.