JERUSALEM i Bibeln

Jerusalem omnämns många gånger i Bibeln och om du söker i Svenska Folkbibeln på ordet Jerusalem så får du 764 träffar. Jerusalem kallas också Sion och söker du på ordet Sion får du 165 träffar.

Här har vi samlat ett antal versar som beskriver lite om HERRENS plan för Jerusalem och Sion.