Var gärna med och fira Chanukka med oss och judiska folket världen över.

Följande är ett förslag om hur du kan göra när du firar Chanukka. Varje kväll när du tänder Chanukkian kan
du tala ut dessa Skriftens ord.


När du tänder Shamash ljuset:
Och nu säger HERREN, han som från moderlivet danade mig till sin Tjänare, för att föra Jakob tillbaka till honom.. han säger: Det är för lite för Dig, då du är Min Tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag skall sätta Dig till ett Ljus för Nationerna, för att Du skall bli Min frälsning intill jordens yttersta gräns. Jes 49:5-6

Yeshua talade åter till dem och sade: "Jag är världens ljus. Den som följer Mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus." Joh 8:12

I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Joh 8:12


Första ljuset
Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, för att ni skall förkunna hans härliga gärningar, han som har kallat er från
mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. 1 Pet 2:9-10


Andra ljuset
Ty så har Herren befallt oss: Jag har satt dig till ett ljus
för hedningarna, för att du skall bli till frälsning intill jordens yttersta gräns. Apg 13:47

… för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Apg 26:18


Tredje ljuset
Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss,
och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 2 Pet 1:19


Fjärde ljuset
Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret. Joh 12:46

Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren.
Vandra då som ljusets barn. Ef 5:8


Femte ljuset
Ingen tänder ett ljus och ställer det på en undangömd plats eller under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren, så att de som kommer in ser skenet.
Luk 11:33

Den som älskar sin broder förblir i ljuset, och i honom finns inget som leder till fall. 1 Joh 2:10

Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har
vi gemenskap med varandra, och Yeshua, hans Sons,
blod renar oss från all synd. 1 Joh 1:7


Sjätte ljuset
om du delar med dig åt den hungrige av det du har och mättar den som lider nöd, då skall ditt ljus gå upp i mörkret och din natt bli lik middagens ljus. Jes 58:10

Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att
de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.
Matt 5:16


Sjunde ljuset
Yeshua sade till dem: "Ännu en kort tid är ljuset ibland
er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn." När Yeshua hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. Joh 12:35-36


Åttonde ljuset
Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Rom 13:12

Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.
1 Tess 5:4-5

Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i HERRENS ljus. Jes 2:5

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
Ps 119:105

Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. Jes 60:1


Chag Sameach

Glad Högtid