Chanukka eller Tempelinvigningsfesten.

Chanukka eller Tempelinvigningsfesten firas till minnet av tempelinvigningen år 165 f. Kr. Högtiden firas i 8 dagar med början den 25 i månaden Kislev. Varje kväll under högtiden tänder man ljus i en speciell ljusstake som kallas chanukkia. Ljusstaken har 8 ljushållare och oftast även ytterligare en ljushållare som kallas för tjänaren. Med tjänaren tänder man alla ljus i chanukkian. Första kvällen tänder man tjänaren + ett ljus, andra kvällen tjänaren + 2 ljus, osv.

Chanukka är en ljusets fest. Man spelar spel, sjunger och ger varandra små gåvor. Det hör till traditionen att äta friterad mat som latkes, potatisplättar, och suvganiot, munkar som har mycket söt sylt eller vanilj- eller chokladkräm som fyllning. Barnen leker med dreidl (jiddisch), en leksakssnurra. Snurrans sidor är markerade med hebreiska bokstäver, nun, gimel, hey och shin som bildar orden i budskapet "Ett stort mirakel skedde där". I Israel betyder bokstäverna "Ett stort mirakel skedde här". Under dessa dagar är barnen lediga från skolan.

Den historiska bakgrunden till den festen är Mackabéernas återerövring av Jerusalem och templet från de hellenistiska syrierna år 165 f. Kr.

Under en tid som inte beskrivs i bibeln, den mellan Gamla och Nya testamentet, ville den hellenistiske kungen Antiochus IV av Seleukidien få judarna att sluta tro på Gud. Antiochus hotade med dödsstraff om man utförde något som hade med judisk tro att göra, som omskärelse av gossebarn, fira shabbat eller torahstudier.

Antiochus vanhelgade templet i Jerusalem genom att resa ett Zeus-altare, offra grisar och göra det till en icke-judisk kultplats. Grekerna försökte tvinga prästen Matatias Mackabaios att förleda folket genom att offra till grekernas gud men han vägrade. Detta blev startskottet för ett uppror som leddes av Matatias son, Juda och hans bröder. Dessa lyckades befria Jerusalem och templet. De renade templet från all avgudadyrkan och återinviger det den 25 i Kislev 165 f. Kr.

Enligt en senare legend fanns det bara olja för att Menorahn, den sjuarmade tempelljusstaken, skulle kunna brinna en dag. Det skulle ta åtta dagar att framställa ny ren olja, eftersom man bara fick använda den första droppen som pressades ur varje oliv. Genom ett mirakel räckte oljan i åtta dagar.

Efter ett gemensamt beslut genom omröstning bestämdes det att hela det judiska folket skulle fira denna högtid varje år.

Här kommer några versar från 2 Mackabéerboken.

2 Mack 10:1 - 8

Templet renas och återinvigs
Med Herrens bistånd lyckades Mackabaios och hans män få kontroll över templet och staden.

De altaren som hade uppförts på torget av främlingarna förstörde de, likaså deras helgedomar,

och efter att ha renat templet byggde de ett nytt altare där. De slog eld med stenar och använde denna eld när de nu efter två års uppehåll frambar offer. De tände också rökelse och lampor och lade fram skådebröden.

När detta var färdigt kastade de sig framstupa och bönföll Herren att aldrig mer låta dem råka i sådana olyckor utan tukta dem med mildhet, om de någon gång skulle komma att synda, och inte utlämna dem åt gudsförsmädande och barbariska hedningar.

Den dag då utlänningarna hade skändat templet blev också dagen för templets rening: den tjugofemte i samma månad, dvs. månaden kislev.

De höll en glad högtid i åtta dagar liksom vid lövhyddefesten, och de mindes hur de nyss hade tillbringat den högtiden i bergen och grottorna som vilda djur.

De tog alltså lövprydda stavar, grönskande grenar och palmkvistar i händerna och frambar lovsånger till honom som hade fört tempelreningen till dess lyckliga fullbordan.

Och efter ett gemensamt beslut genom omröstning förordnade de att hela det judiska folket varje år skulle fira dessa dagar.


Du kan läsa om hela denna berättelse i 1 och 2 Mackabéerböckerna (Apokryferna). Du hittar dessa texter lättast i Bibel 2000.