Att bygga på Guds hus

Så säger HERREN Sebaot: Detta folk säger: "Tiden har inte kommit, tiden att åter bygga upp HERRENS hus." Och HERRENS ord kom genom profeten Haggai. Han sade:
Är det då tid för er att själva bo i panelade hus,
medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu HERREN Sebaot: Lägg märke till hur det går för er.
Ni sår mycket men skördar litet. Ni äter men blir inte mätta. Ni dricker men släcker inte törsten. Ni klär er men blir inte varma. Den som får inkomst har hål i börsen.
Så säger HERREN Sebaot: Lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta trävirke och bygg upp mitt hus, så skall jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger HERREN.
Ni väntade er mycket, men se, det blev litet. Och när ni förde det hem, då blåste jag bort det. Varför? säger HERREN Sebaot. Därför att mitt hus ligger i ruiner, medan ni har bråttom, var och en med sitt eget hus.
Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dagg och jorden har hållit tillbaka sin gröda.
Jag har kallat på torka att komma över landet och över bergen, över säden, vinet och oljan, över det som jorden alstrar, över människor och djur och över era händers arbete.
Hag 1:2-11


När profeten Haggai fick detta HERRENS ord c.a 520 före Kristus, så handlade det om att bygga upp Templet som låg förstört. Vad har det då med vår tid att göra? Vi tror det handlar om Guds principer, sådd och skörd, välsignelser och förbannelser. Vi vill ju alla bli välsignad och känna glädje i våra hjärtan.

Guds löfte till Abraham var:
Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.
1 Mos 12:3


Herren har kallat oss alla att välsigna och stödja Israel. Det kan liknas vid att bygga på "Herrens hus". Men om vi tänker på vårt eget i första hand och glömmer Israel kan välsignelsen utebli.

Israel behöver mycket stöd i dessa dagar och vi behöver lyda Guds kallelse och stå upp för Israel även om det kan vara tufft, när vänner och bekanta tycker att vi favoriserar Israel. Vår uppgift enligt bibeln är att välsigna Israel och stå upp för Israels existensrätt i det land som HERREN har lovat sitt folk.

Jag skall skaka om alla hednafolk och alla folkens skatter skall komma hit. Och jag skall uppfylla detta hus med härlighet, säger HERREN Sebaot. Mig tillhör silvret och mig tillhör guldet, säger HERREN Sebaot. Den kommande härligheten hos detta hus skall bli större än den förra, säger HERREN Sebaot, och på denna plats skall jag ge frid, säger HERREN Sebaot.
Haggai 2:8-10


Det är bättre att bli välsignad med alla Abrahams välsignelser enl 3 Mos 26:3-13 än att behöva bli omskakad av Herren för att man inte lyder honom.

Att välsigna Israel är att välsigna Herren själv, och när vi gör det då ger han oss vad våra hjärtan begär och vi får glädje i överflöd.