HUR SKA VI BE FÖR ISRAEL?
Den frågan kan man ju ställa sig när vi ser och hör vad som händer i Israel. Ingenting ser ut att stämma överens med vad bibeln talar om. Genom Ordet vet vi att Israel och det judiska folket är utvalt av HERREN själv, utvalt att vara Hans land och Hans folk.

Vi har HERRENS löften till dem om att det ska bli en förändring en dag, den dag som Yeshua kommer tillbaka. Men hur gör vi fram till dess? Vi måste be för och välsigna det judiska folket varje dag, de är Guds ögonsten. Förkastar vi dem så förkastar vi Gud.

Hur kan vi då be för dem?

Vi får fråga som en av Yeshua lärjungar gjorde - Herre lär oss att be. Svaret finns att läsa i Luk 11:2-4

Då sade han till dem: "När ni ber skall ni säga: Fader, avskilt blive ditt namn. Komme ditt rike. Ge oss var dag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse."

Detta är en del av HERRENS bön och hela bönen är mycket bra att använda när vi ber för Israel och det judiska folket. Du kan läsa HERRENS bön i Matt 6:9-15.
Här är ett förslag om hur man kan be för Guds land och folk i förhållandet till HERRENS bön.

- Be att Faderns namn ska bli upphöjd och avskilt som ett resultat av allt som händer i Hans land idag och genom det dagliga livet av Hans utvalda folk.

- Be att Guds perfekta vilja ska bli fullbordat genom allt som pågår i Israel och Mellanöstern, politiskt, diplomatiskt och i alla andra områden.

- Be om ökad hjälp till Israel med både mat och materiellt. Många är mycket fattiga, speciellt nya immigranter, soldater, änkor med barn, stora familjer, arbetslösa, hemlösa.

- Be enträget till Gud om nåd och förlåtelse för Hans folks synder och att de ska få mycket kärlek så att de kan förlåta alla som syndar mot dem.

- Be för Israel om alla utmaningar som hon möter, att hon ska lita på HERREN och välja att lyda Hans ord och leva enligt de principer som HERREN har gett genom Ordet.

- Be om beskydd för Israel från alla hennes fiender. Bönfall Gud att lösa henne från varje ond plan från fienden att förgöra henne och att HERRENS plan för henne ska fullföljas.

Fortsätt och be och ropa uthålligt som Yeshua undervisar i Luk 11:5-13

Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. (v 10)