BEGREPP OCH DESS BETYDELSE

Det uppstår lätt en begreppsförvirring med att vara Kristen kontra Messiastroende. Ordet Kristus kommer från grekiskan och betyder "den Smorde", ordet Messias kommer från hebreiskan och betyder också "den Smorde". Att vara kristen borde alltså vara samma sak som att vara Messiastroende. Det kan finnas Messiastroende judar och Messiastroende hedningar.

I dag skiljer vi på dessa begrepp även i praktiken, en kristen firar kristna högtider medan en Messiastroende firar HERRENS högtider, i övrigt uttrycker vi vår tro på ungefär samma sätt, vi har samma bibel och samma frälsare.

Jesus Kristus blir på hebreiska Yeshua HaMassiach, alltså översatt till svenska Jesus den Smorde. Det som förvirrar dessa begrepp är att man ändrat namnet Yeshua till Jesus och Kristus i stället för Messias på grund av det grekiska språket. En ytterligare förvirring är att det står Messias ibland och Kristus ibland, där evangelierna blandar friskt medan breven alltid håller sig till Kristus.

I undervisningen om ISRAEL OCH FÖRSAMLINGEN förekommer det två grupper av folk, israeliter och hedningar, de som inte är israeliter är alltså hedningar. Israeliter i texten kan också ha benämningen judar.


Publicerat Juli 2008