Att be för Israel

Vi kan se att situationen för Israel idag är allvarlig och det behövs många förebedjare för Israel. En sak som skiljer från tidigare är att den nya palestinska regeringen öppet deklarerar att de inte erkänner Israels rätt att existera. Vi ska inte bli lurade att tro att, om bara Israel lämnar Västbanken så blir det fred. Problemet är större än så.

Vi måste ropa och be till HERREN utifrån hans Ord, för då vet vi att han hör vad vi ber.

Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?"
Luk 18:7-8


Här kommer ett par versar som talar tydligt om att vi skall be för Jerusalem.

På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till HERREN, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden.
Jes 62:6-7


Nedanstående versar känns verkligen aktuella.

De har givit dina tjänares kroppar till mat åt himlens fåglar, dina frommas kött åt markens djur. De har utgjutit deras blod som vatten runt omkring Jerusalem, ingen fanns som begravde dem. Vi föraktas av våra grannar, vi hånas av dem som är omkring oss. Hur länge, HERRE? skall du vredgas för evigt? Hur länge skall din iver brinna som eld? Utgjut din vrede över hednafolken som inte känner dig, över riken som inte åkallar ditt namn.
Ps 79:2-6


Kriget om Israel och Jerusalem handlar över huvud taget inte om att Israel har ockuperat någons land eller någon stad, utan det är ett krig i andevärlden där Satan (Lucifer) tror att så länge han har kontroll över Israel och Jerusalem kan han inte bindas och kastas i avgrunden. Han har inte accepterat att han är besegrad och han försöker med alla medel undvika att det blir som det står skrivet i Guds Ord.

Som svar på alla uttalanden om att Israel inte har någon rätt att existera, kan vi ropa ut i bön till HERREN:

Gud var inte tyst, tig inte och var inte stilla, Gud! Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. De säger: "Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!" I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund mot dig:
Ps 83:1-6


HERREN har på många ställen i profetböckerna lovat Israel, att när han samlar dem tillbaka från förskingringen så skall han upprätta dem igen. I Hes 28:24-26 läser vi.

Sedan skall det för Israels hus inte mer finnas någon stickande tagg eller något sårande törne bland alla de grannfolk som nu föraktar dem. Och man skall inse att jag är Herren, HERREN. Så säger Herren, HERREN: När jag samlar Israels hus från de folk där de är kringspridda, skall jag uppenbara min helighet bland dem inför hednafolkens ögon, och de skall sedan bo i sitt land, det som jag gav åt min tjänare Jakob. De skall bo där i trygghet och bygga hus och plantera vingårdar. Ja, de skall bo i trygghet, när jag dömer alla som bor runt omkring dem och som föraktar dem. Och de skall inse att jag är HERREN, deras Gud."

Vi skall också be att täckelset tas bort från Israels ögon så att de ser vem som är Messias. I Jer 31 kan vi läsa om Israels kommande frälsning och att HERREN skall sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Juda hus.

Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. Då skall de inte mer behöva undervisa varandra, ingen sin broder och säga: "Lär känna HERREN!" Ty alla skall känna mig från den minste bland dem till den störste, säger HERREN. Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg. Så säger HERREN, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten, i ordnad gång, han som rör upp havet så att dess böljor brusar, HERREN Sebaot är hans namn: Om denna ordning inte längre består inför mig, säger HERREN, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig för alltid. Så säger HERREN: Om himlen därovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då skall jag förkasta hela Israels släkte för allt vad de har gjort, säger HERREN.

Vi kan göra listan lång men vi rekommenderar dig att själv aktivt läsa i Gamla Testamentet, framför allt i profetböckerna och Psaltaren, be att den helige Ande öppnar upp Ordet så att du kan se hur mycket som gäller Israel idag eller som alltid gällt för Israel. Du kan då be ut bibelord och påminna Gud om löftena till Israel. Studera också i Moseböckerna om Guds löften till Abraham, Isak och Jakob om Landet, hur Mose förde folket ut ur Egypten och hur Joshua fick inta Löfteslandet. Låt dig inte förblindas av omständigheter eller tyckande i TV-nyheter och tidningar angående Israel, välj istället Guds eget Ord som utgångspunkt. Börja se Israel som Guds eget Land och Jerusalem som Guds egen Stad, koppla ihop hela Bibeln till enhet. När du mer aktivt börjar be för Israel lägger HERREN Israel i ditt hjärta.

Jag blev glad när man sade till mig: "Vi skall gå till HERRENS hus." Våra fötter fick träda in i dina portar, Jerusalem, Jerusalem, du välbyggda stad där hus sluter sig till hus, dit stammarna drar upp, HERRENS stammar, som ett vittnesbörd för Israel att HERRENS namn skall prisas. Ty där står domarsäten, troner för Davids hus. Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. Må frid råda inom dina murar, välgång i dina palats. För dina bröders och vänners skull vill jag önska dig frid. För HERRENS, vår Guds, hus skull vill jag söka ditt goda.
Ps 122